Rezultati

Propozicije

TAKMIČENJE:

A kategorija – STROKE NETO – 18 rupa (2 x 9 rupa) (za HCP),
B I C kategorije – STABLEFORD NETO – 18 rupa (2 x 9 rupa) (za HCP)

KATEGORIJE:

A kategorija – Muškarci EGA HCP do 15.7, Žene EGA HCP do 15.2

U slučaju izjednačenog rezultata niži PHCP predstavlja bolji rezultat, ako je i PHCP isti gleda sebolji STROKE NETO rezultat na 9,6,3 ili poslednjoj rupi.

B kategorija – Muškarci EGA HCP 15.8-20.7, Žene EGA HCP 15.3-20.2

C kategorija – Muškarci EGA HCP 20.8-36, Žene EGA HCP 20.3-36

U slučaju izjednačenog rezultata niži PHCP predstavlja bolji rezultat, ako je i PHCP isti gleda se bolji STABLEFORD NETO rezultat na 9,6,3 ili poslednjoj rupi.

NAGRADE:

Prva 3 mesta u svakoj kategoriji + STABLEFORD BRUTO UKUPNI POBEDNIK SVAKOG KOLA LONGEST DRIVE – man & ladies; CLOSEST TO THE PIN

Za ukupnog pobednika Stableford BRUTO masters serije u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrada je GCB godišnja članarina za 2021-u godinu.

*Uključuje članove GAS Nacionalnih timova sem za godišnju nagradu i tehničke nagrade.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

3.000 RSD
3.000 RSD + GREEN FEE ZA ČLANOVE GCB* I ZA NEČLANOVE * sa neigračkom formom

NAPOMENE:

MAX. HCP je 36
Organizator ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.

POČETAK:

SHOTGUN 08:00h/13:00h – ILI TEE OFF TIME 09:00h

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

Rok prijave – tri dana pre turnira do 20h. Rok za odjavu – dan pre turnira do 12h Prijave možete poslati na : [email protected]

OFICIJALNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, pravila EGA Handicap Systema 2016-2019 i Opštim propozicijama GCB 2020-2021.

SATNICA TURNICA:

07:00h/12:00h Dolazak učesnika/ *od 08h dolazak u slučaju tee off time starta
18:30-19:00h / *14:30h -17:00h Završetak turnira, objava rezultata, dodela nagrada
18:00h / *15:00h u slučaju tee off time-a Ručak