Napomena:

Kijanović Aleksandar I Novaković Aleksandar su igrali u C kategoriji.