MINI I MIDI CUP 2020

ORGANIZATOR: Golf asocijacija Srbije
GOLF IGRALIŠTE: Golf klub Beograd i Golf klub Centar

OPIS:

Mini Cup
Uzrast: od 6 do 11 god.
Deca igraju 4 rupe (par 3 i 4) sa Mini cup tee oznaka.
na paru 3 – maksimalni broj udaraca je 7;
na paru 4 – maksimalni broj udaraca je 9;
Iz peska i rafa lopta se pomera na najbliže mesto na ferveju ne bliže zastavici.
Nakon dva odigrana kola Mini Cup-a, uz odgovarajuće evidentiranu juniorsku
člansku kartu GAS, igrač stiče pravo učešća na Midi Cup-u.

Midi Cup
Uzrast: od 7 do 14 god.
Deca igraju 6 rupa (par 3, 4 i 5) sa Midi cup tee oznaka.
na paru 3 – maksimalan broj udaraca je 7
na paru 4 – maksimalan broj udaraca je 8
na paru 5 – maksimalan broj udaraca je 9
Dužina rupa:
PAR 3 od 70m do 90m,
PAR 4 od 140m do 160m
PAR 5 od 190m do 220m

RASPORED:

16. jun Golf klub Beograd
23. jun Golf klub Centar
07. juli Golf klub Centar
25. avgust Golf klub Beograd
31. avgust Golf klub Centar
8. septembar Golf klub Beograd
6. oktobar Golf klub Centar
Startno vreme biće objavljeno dva dana pred turnir.

KOTIZACIJA: Besplatno učešće
ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

Najkasnije 2 dana pre početka turnira.
Učešće je moguće za registrovane junior članove za sezonu 2020, golf klubova
koji su članovi GAS, kao i registrovanu decu u programu Škole golfa za juniore.

CADDIES:

Kediji nisu dozvoljeni
Jedan volonter golfer/ka je dozvoljen po grupi.
PRATIOCI: Igrac i se mogu pratiti na udaljenosti ne manjoj od 50m.
NAPOMENA:

Svi igrac i dobijaju sertifikat o učešću.
Na turnir je potrebno doneti juniorsku člansku kartu.
Prijavite se kod vašeg trenera ili u vašem golf klubu!

JUNIORS CHALLENGE 2020

ORGANIZATOR: Golf asocijacija Srbije

TAKMIČENJE:

Tip takmičenja
I kategorija STABLEFORD neto 9/18 rupa
II kategorija STABLEFORD neto 9/18 rupa
III kategorija STABLEFORD neto – 9 rupa/finale 18 rupa
Na svakom turniru pobednik dobija 15 poena, drugi 14, treći 13 i svaki naredni po jedan poen manje**

Raspodela bodova za ispod pet igrača u kategoriji, do pet igrača u kategoriji, bodovanje se smanjuje srazmerno broju igača u kategoriji (npr. 5 igrača – od prvog do petog mesta bodovi se dodeljuju 5,4,3,2,1. Manje igrača u kategoriji, bodovi se smanjuju po nizu kako su predloženi.

Finale Juniors challenge-a, stableford(neto) – za sve kategorije 18 rupa, poeni se dupliraju. Za ukupni plasman potrebno je učešće na najmanje četiri turnira.
Pobednik takmičenja je onaj koji osvoji najviše poena u toku sezone.U slučaju jednakog broja poena, igrač koji je igrao više turnira ima prednost.

Devojčice igraju sa crvenih tee-jeva.
Dečaci do 12 godina starosti i EGA HCP 54-24, imaju pravo da se izjasne na prvom turniru sa kojh tee-jeva će nastupati u toku sezone. Ostali (12+ i EGA HCP manji od 24) igraju sa žutih tee-jeva.

U slučaju izjednačenog rezultata odlučivaće bolji rezultat na poslednjih 6 (rupe 4-9), poslednje 3 (rupe 7-9) ili na 9. rupi i to tim redom. U slučaju izjednačenog rezultata na finalnom turniru, odlučivaće bolji rezultat na poslednjih 9 (rupa 10-18), bolji rezultat na poslednjih 6 (rupe 13-18), poslednje 3 (rupe16-18) ili na 18-oj rupi i to tim redom, pravila golfa, procedure takmičarske komisije 5A(6).

KATEGORIJE:

Juniori do 18 godina.
I-EGA HCP 4.5 – 18.4; II EGA HCP 18.5-36; III- EGA HCP 37-54
Do kraja serije turnira, igrač ostaje u istoj kategoriji u kojoj je započeo takmičenje bez obzira na promenu hendikepa.

GOLF IGRALIŠTE: Golf klub Beograd i Golf klub Centar, tee off time
MEDALJE: 1, 2. i 3. mesto posle finalnog turnira, u svim kategorijama.
KOTIZACIJA: 1000 RSD po turniru, uključuje: energy paket, igru na 9/18 rupa, žeton za zagrevanje.

DATUMI:

16. jun Golf klub Beograd
23.jun Golf klub Centar
07. juli Golf klub Centar
25. avgust Golf klub Beograd
31. avgust Golf klub Centar
8. septembar Golf klub Beograd
6. oktobar Golf klub Centar
Startno vreme biće objavljeno dva dana pred turnir.

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

Najkasnije 2 dana pre početka turnira.
Učešće je moguće za registrovane članove golf klubova koji su članovi GAS, kao registrovanu decu uključenu u program Škole golfa za juniore.

CADDIES: Nisu dozvoljeni.

PRATIOCI:

Igrac i se mogu pratiti na udaljenosti ne manjoj od 50 m.
Nije dozvoljeno davati savete.

TAKMIČARSKA KOMISIJA: Tehnički delegat GAS, sudija, predstavnik igrališta.

NAPOMENA: Najmanji broj prijavljenih učesnika je 4, kako bi turnir bio održan.